Algemeen

Informatie

ZV De Albatros heeft verschillende afdelingen waar zowel jeugd en senioren hun sport kunnen beoefenen. Op de website kun je via “Home” navigeren naar de afdelingen: Swimfitness, Waterpolo, Wedstrijdzwemmen en Zwemvaardigheid. Bij iedere afdeling staan ook de trainingsdagen en tijden vermeld.
Je kunt altijd 3x gratis meetrainen. Dan kun je sfeer proeven en goed kennis maken met de zwemsport. Wil je meetrainen: Meld je dan aan via mail op dealbatros@zwembond.nl, dan zorgen wij dat de juiste trainer(s) op de hoogte worden gebracht.

Aanmelden

Via de link http://zvalbatros.nl/algemeen/aanmelden/ kun je het inschrijfformulier downloaden. Op dit formulier vind je ook belangrijke informatie en mailadressen. Het ingevulde formulier kan bij de trainer of bij het secretariaat worden ingeleverd. Het lidmaatschap kan op ieder moment van de maand ingaan.
Het maandbedrag van de contributie wordt per kwartaal voor 3 maanden geïncasseerd.

Ledenadministratie

De lidgegevens worden vastgelegd in Sportlink, de administratie van de KNZB. Zorg er altijd voor dat jouw actuele gegevens zijn geregistreerd. Via Sportlink worden mailings verstuurd, vindt de incasso plaats, worden startnummers aangevraagd, enz.
Wijzigt er iets in jouw gegevens, breng dan de vereniging op de hoogte via dealbatros@zwembond.nl of secretariaat@zvalbatros.nl

Lidmaatschap beëindigen

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te geschieden bij het verenigingssecretariaat, via dealbatros@zwembond.nl of secretariaat@zvalbatros.nl.
Let op: de opzegtermijn is 1 maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal. Bijv. wil het lidmaatschap per 1 juli beëindigen, dan vóór 1 juni opzeggen.

Verenigingsinformatie

Belangrijke informatie over het Bestuur en Commissies zijn te raadplegen via deze link
Het Huishoudelijk Reglement kun je inzien via HHR.